Prawo jednostek samorządu terytorialnego i prawo administracyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Mielczarek udzieli pomocy gminom oraz instytucją kultury w ramach prawa jednostek samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Jeśli Twoja sprawa dotyczy tych obszarów, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić w zakresie prawa jednostek samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego

Urzędniczka jednostki administarcyjnej

W obrębie prawa jednostek samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego świadczymy kompleksową opiekę prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej (samorządu terytorialnego, administracji rządowej, sądami administracyjnymi).

Przygotowanie opinii prawnych

Pozyskujemy pełną dokumentację oraz zgody niezbędne do rozpoczęcia inwestycji.

Bieżąca obsługa prawna

Udzielimy pomocy w przyrządzaniu wniosków inicjujących postępowanie jak i pism w toku postępowania

Reprezentacja przed sądami

Zajmiemy się prawną reprezentacją jednostki samorządowej przed sądem.

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych

Zajmiemy się pełną reprezentacją przed organami i sądami administracyjnymi.

Opracowywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych

Sporządzimy odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Doradztwo w kwestiach administracyjnych

Przygotujemy dla Ciebie opinie i informacje prawne. Doradzimy w kwestiach postępowania o wydanie koncesji lub zezwolenia.

Małgorzata Mielczarek

RADCA PRAWNY

Umów konsultację

Już dzisiaj skorzystaj z naszej pomocy prawnej.

tel. 508 087 814
malgorzata.mielczarek
@kancelariamielczarek.pl

ul. Kościuszki 6/201
97-500 Radomsko