Kancelaria Prawna
Małgorzata Mielczarek

Kancelaria oferuje obsługę prawną opartą na wieloletnim doświadczeniu w wielu gałęziach prawa.
Na podstawie stale podnoszonych kwalifikacji staramy się, aby świadczone przez nas usługi były na jak najwyższym poziomie.

Zaufaj specjalistom

Małgorzata Mielczarek

RADCA PRAWNY

tel. 508 087 814
kontakt@kancelariamielczarek.pl

Radca prawny. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczenie zdobywała m.in. pracując w latach 2010 – 2013 jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb., a także współpracując z Kancelariami Prawnymi Radców Prawnych. Ukończyła aplikację radcowską w 2013 roku.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku. Od 2013 roku prowadzi własną kancelarię prawną w Radomsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w zakresie dotyczącym sporów sądowych obejmujących sprawy spadkowe, regulowania prawa własności nieruchomości, podziały małżeńskich majątków dorobkowych, czy rozwodów.

Ważne miejsce w jej praktyce jako radcy prawnego zajmuje również prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Od 2013 roku świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, prowadzi również sprawy osób fizycznych, spółek prawa handlowego, a także przedsiębiorców.

Prowadzi liczne sprawy z zakresu odszkodowań oraz dotyczących roszczeń z tytułu udzielonych kredytów frankowych.

Posiada doświadczenie w zakresie negocjacji, jak i postępowań polubownych, zwłaszcza w zakresie sporów pomiędzy przedsiębiorcami. 

DOŚWIADCZENIE

SPECJALIZACJE